CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ"

Bộ thủ tục về giải quyết khiếu nại, tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Đăng ngày 10 - 08 - 2020
Lượt xem: 276
100%

 

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, và nhằm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Công an tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu Bộ thủ tục hành chính về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Bộ thủ tục hành chính gồm những thủ tục sau:
Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu;
Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2;
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
 

Tin liên quan

Triển khai, thực hiện Nghị định số 124 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp...(12/01/2021 7:18 SA)

Tin mới nhất

Triển khai, thực hiện Nghị định số 124 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp...(12/01/2021 7:18 SA)

42 người đang online
°