CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ"

Lãnh đạo Công an tỉnh đương nhiệm

100%

ĐẠI TÁ HUỲNH TẤN HẠNH - GIÁM ĐỐC

- Năm sinh: 1976.                                        Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

- Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Là người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh.

+ Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và trước pháp luật về mọi lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ Công an tỉnh.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công an tỉnh.

- Số điện thoại cơ quan: 0693.408.777

 

2. ĐẠI TÁ HUỲNH CẦM - PHÓ GIÁM ĐỐC

- Năm sinh: 1964.                                        Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác xây dựng, kiểm tra Đảng và công tác quần chúng; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; viễn thông tin học, khoa học lịch sử; thực hiện quy chế dân chủ và công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.

- Số điện thoại cơ quan: 0693.408.666

 

3. ĐẠI TÁ LÊ QUANG ĐỒNG - PHÓ GIÁM ĐỐC

- Năm sinh:  1967.                                       Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh.

+ Giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, tái hòa nhập cộng đồng và tạm giữ, tạm giam.

- Số điện thoại cơ quan: 0693.408.789

 

4. ĐẠI TÁ NGUYỄN QUÂN - PHÓ GIÁM ĐỐC

- Năm sinh: 1973.                                        Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

+ Giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác an ninh, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Số điện thoại cơ quan: 0693.408.888.

 

5. ĐẠI TÁ NGUYỄN ĐÌNH THUẬN HẢI - PHÓ GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1977                                           Dân tộc: Kinh

- Quê quán: huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

+ Giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; công tác cải cách tư pháp và công tác cảnh sát cơ động.

- Số điện thoại cơ quan: 0693.408.668

74 người đang online
°