Lãnh đạo Công an tỉnh đương nhiệm

100%

Thông báo số 1093/TB-CAT ngày 16/9/2020 của Công an tỉnh Ninh Thuận về việc phân công công tác của Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận:
(Cập nhật ngày 30/10/2020)
 
 

LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN

 

01.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc

Năm sinh: 1969.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công an tỉnh.

Là Người thực hiện phát ngôn của Công an tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và trước pháp luật về mọi lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ Công an tỉnh; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công an tỉnh.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.777

 

02.

Đại tá Huỳnh Cầm - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: An ninh, Tuy An, Phú Yên.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; viễn thông tin học, khoa học lịch sử; thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.666

 

03.

Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Phương Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, tái hòa nhập cộng đồng và tạm giữ, tạm giam; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Số điện thoại cơ quan: 0693.40.8686.

 

04.

Đại tá Nguyễn Quân - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1973.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh; công tác hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.888

 

2 người đang online
°