CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHCÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÔNG AN NHÂN DÂN BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG: "CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ"

Lãnh đạo Công an tỉnh đương nhiệm

100%

Thông báo số 749/TB-CAT ngày 12/5/2022 của Công an tỉnh Ninh Thuận về việc phân công công tác của Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận

(Cập nhật ngày 13/5/2022)

LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN

 

01.

 

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh

Năm sinh: 1976.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách:

- Là người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh.

- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và trước pháp luật về mọi lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ Công an tỉnh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công an tỉnh.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.777

 

02.

Đại tá Huỳnh Cầm - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác xây dựng, kiểm tra Đảng và công tác quần chúng; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; viễn thông tin học, khoa học lịch sử; thực hiện quy chế dân chủ và công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.666

 

03.

Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

- Giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; công tác cải cách tư pháp và công tác cảnh sát cơ động.

Số điện thoại cơ quan: 0693.40.8686.

 

04.

 

Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1967.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh.

- Giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, tái hòa nhập cộng đồng và tạm giữ, tạm giam.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.789

05.

Đại tá Nguyễn Quân - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1973.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

- Giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác an ninh, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.888

3 người đang online
°