CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤCÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ"

Danh bạ điện thoại

100%

A

Các đường dây nóng

Số điện thoại

1

Phản ánh tình hình An ninh, trật tự

(Phòng Tham mưu Công an tỉnh)

0693.408.688

0693.408840

2

Phản ánh tiêu cực, tham nhũng của CBCS Công an

(Thanh tra Công an tỉnh)

0259.393.6868

0693.408.695

B

Khối Tham mưu, xây dựng lực lượng

 

1

Phòng Tham mưu

0693.408.605

2

Phòng Tổ chức cán bộ

0693.408.669

3

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

0693.408.684

4

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc

0693.408.636

C

Khối Quản lý hành chính

 

1

Bộ phận Quản lý xuất nhập cảnh

02593.668.258

2

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

02593.836.465

3

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ

02593.823.318

4

Phòng Cảnh sát giao thông

02593.823.309

D

Công an các huyện, thành phố

 

1

Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

02593.822.516

 

Công an phường Phước Mỹ

 

 

Công an phường Phủ Hà

02593.823.350

 

Công an phường Tấn Tài

02593.823.945

 

Công an phường Thanh Sơn

02593.822.912

 

Công an phường Đài Sơn

02593.834.804

 

Công an phường Bảo An

02593.888.008

 

Công an phường Đô Vinh

02593.888.112

 

Công an phường Mỹ Đông

02593.895.787

 

Công an phường Mỹ Bình

02593.832.259

 

Công an phường Mỹ Hương

02593.822.521

 

Công an phường Mỹ Hải

02593.897.609

 

Công an phường Văn Hải

02593.891.266

 

Công an phường Đông Hải

02593.895.009

 

Công an xã Thành Hải

02593.937.060

 

Công an phường Kinh Dinh

02593.822.563

 

Công an phường Đạo Long

02593.822.610

2

Công an huyện Ninh Hải

02593.873.013

02593.513.377

 

Công an thị trấn Khánh Hải

02593.873.323

 

Công an xã Nhơn Hải

02593.879.077

 

Công an xã Xuân Hải

02593.876.398

 

Công an xã Tri Hải

02593.876.398

 

Công an xã Tân Hải

02593.771.841

 

Công an xã Hộ Hải

02593.771.666

 

Công an xã Vĩnh Hải

02593.870.195

 

Công an xã Phương Hải

Đang cập nhật

 

Công an xã Thanh Hải

02593.979.222

3

Công an huyện Ninh Sơn

0693.409.012

 

Công an thị trấn Tân Sơn

Đang cập nhật

 

Công an xã Lâm Sơn

Đang cập nhật

 

Công an xã Lương Sơn

Đang cập nhật

 

Công an xã Quảng Sơn

Đang cập nhật

 

Công an xã Hòa Sơn

Đang cập nhật

 

Công an xã Nhơn Sơn

Đang cập nhật

 

Công an xã Mỹ Sơn

Đang cập nhật

 

Công an xã Ma Nới

Đang cập nhật

4

Công an huyện Ninh Phước

02593.864.529

 

Công an thị trấn Phước Dân

02593.864.538

 

Công an xã Phước Vinh

02593.862.113

 

Công an xã Phước Sơn

02593.862.954

 

Công an xã Phước Hải

02593.768.146

 

Công an xã An Hải

02593.634.113

 

Công an xã Phước Hậu

02593.965.803

 

Công an xã Phước Thái

02593.506.590

 

Công an xã Phước Thuận

Đang cập nhật

4

Công an xã Phước Hữu

02593.864.753

5

Công an huyện Bác Ái

02593.840.113

 

Công an xã Phước Đại

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Bình

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Hòa

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Thành

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Trung

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Tân

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Thắng

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Chính

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Tiên

Đang cập nhật

6

Công an huyện Thuận Bắc

02593.625.013

 

Công an xã Lợi Hải

02593.624.133

 

Công an xã Công Hải

02593.770.882

 

Công an xã Bắc Phong

02593.612.066

 

Công an xã Bắc Sơn

02593.610.014

 

Công an xã Phước Chiến

02593.540.428

 

Công an xã Phước Kháng

02593.820.013

7

Công an huyện Thuận Nam

02593.750.100

 

Công an xã Phước Dinh

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Diêm

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Minh

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Nam

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Ninh

Đang cập nhật

 

Công an xã Phước Hà

Đang cập nhật

 

Công an xã Nhị Hà

Đang cập nhật

 

Công an xã Cà Ná

Đang cập nhật

40 người đang online
°