CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ"

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

100%

CÁC ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Số điện thoại

Phản ánh tình hình an ninh, trật tự

(Phòng Tham mưu Công an tỉnh)

0693.408.688

0693.408840

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

 

Trực ban Phòng Cảnh sát giao thông

02593.923.309

Trung tâm giám sát phạt nguội, Phòng Cảnh sát giao thông

02596.299.299

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

02593.668.258

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

02593.836.465

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

và cứu nạn, cứu hộ

02593.823.318

Phản ánh tiêu cực, tham nhũng của CBCS Công an

(Thanh tra Công an tỉnh)

0259.393.6868

0693.408.695

CÔNG AN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

02593.822.516

Công an huyện Ninh Hải

02593.873.013

02593.513.377

Công an huyện Ninh Sơn

0693.409.012

Công an huyện Ninh Phước

02593.864.529

Công an huyện Bác Ái

02593.840.113

Công an huyện Thuận Bắc

02593.625.013

Công an huyện Thuận Nam

02593.750.100

10 người đang online
°