CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ"

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Đăng ngày 04 - 01 - 2023
Lượt xem: 125
100%

 

Thủ tục

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về con dấu theo quy đinh của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tiếp nhận, ngày trả kết quả và giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay và viết Phiếu hướng dẫn để cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan đăng ký mẫu con dấu phải có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức (trong thời hạn 03 ngày làm việc) về việc tử chối giải quyết hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6); trừ các ngày Lễ, Têt, thứ 7, chủ nhật.

Bước 3: Nhận kết quả thủ tục hành chính:

- Theo đúng ngày giờ hẹn trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến nộp giấy biên nhận để nhận con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

- Cán bộ tiếp dân ghi chép đầy đủ thông tin về con dấu, người đến nhận dấu vào Sổ giao trả con dấu.

- Người nộp hồ sơ tiếp nhận con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và ký nhận trong Sổ giao trả con dấu.

Cách thức thực hiện

 Cơ quan, tổ chức cử người đến liên hệ trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Thành phần,

số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ,  gồm:

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

- Đối với từng cơ quan, tổ chức thì thành phần hồ sơ cụ thể như sau:

+ Đối với cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu có hình Quốc huy: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với tổ chức sự nghiệp: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ: Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

Văn bản quy định về tổ chức, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật;

Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Đối với tổ chức tôn giáo: Quyết định công nhận tổ chức của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với tổ chức trực thuộc tổ chức tôn giáo: Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc;

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc;

Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Đối với tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:  Giấy phép  thành lập và hoạt động hoặc giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật.

+ Đối với tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, hồ sơ gồm: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;

 Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Đối với tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp tại Việt Nam: Giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

+ Đối với tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật: Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

- Văn bản quy định cơ quan, tổ chức có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu của cơ quan có thẩm quyền.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức được phép sử dụng con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi.

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả thủ tục hành chính

- Con dấu.

- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

Tin liên quan

Đăng ký thêm con dấu(04/01/2023 2:38 CH)

Đăng ký lại mẫu con dấu(04/01/2023 2:36 CH)

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu(04/01/2023 2:35 CH)

Tin mới nhất

Đăng ký thêm con dấu(04/01/2023 2:38 CH)

Đăng ký mẫu con dấu mới(04/01/2023 2:37 CH)

Đăng ký lại mẫu con dấu(04/01/2023 2:36 CH)

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu(04/01/2023 2:35 CH)

71 người đang online
°