CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ"

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Đăng ngày 04 - 01 - 2023
Lượt xem: 764
100%

 

Thủ tục

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về con dấu theo quy đinh của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tiếp nhận, ngày trả kết quả và giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay và viết phiếu hướng dẫn để cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan đăng ký mẫu con dấu phải có văn bản trả lời cơn quan, tổ chức (trong thời hạn 03 ngày làm việc) về việc tử chối giải quyết hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h00;

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6); trừ các ngày Lễ, Têt, thứ 7, chủ nhật.

Bước 3: Nhận kết quả thủ tục hành chính:

- Theo đúng ngày giờ hẹn trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến nộp giấy biên nhận để nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới.

- Cán bộ tiếp dân ghi chép đầy đủ thông tin về giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, người đến nhận giấy vào Sổ giao trả con dấu.

- Người nộp hồ sơ tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới và ký nhận trong Sổ giao trả con dấu.

Cách thức thực hiện

 Cơ quan, tổ chức cử người đến liên hệ trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Thành phần,

số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ,  gồm:

- Văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do;

- Con dấu đang sử dụng (để kiểm tra).

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức được phép sử dụng con dấu.

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.

Kết quả thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu phải xuất trình con dấu đã được đăng ký trước đó để cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu kiểm tra, đăng ký theo quy định.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

Tin liên quan

Đăng ký thêm con dấu(04/01/2023 2:38 CH)

Đăng ký lại mẫu con dấu(04/01/2023 2:36 CH)

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi(04/01/2023 2:36 CH)

Tin mới nhất

Đăng ký thêm con dấu(04/01/2023 2:38 CH)

Đăng ký mẫu con dấu mới(04/01/2023 2:37 CH)

Đăng ký lại mẫu con dấu(04/01/2023 2:36 CH)

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi(04/01/2023 2:36 CH)

2 người đang online
°