Tổ chức Hội thảo khoa học dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ

Sáng 16/11, Công an tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học dự an Luật trật tự, ATGT đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đại tá, Thạc sỹ Huỳnh Tấn Hạnh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Lê Quang Đồng - UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận, đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân Vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Công an các đơn vị, địa phương.

Luật Giao thông đường bộ năm 2008, được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2001, cho đến nay đã xuất hiện nhiều bất cập. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan với mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phát triển, quản lý hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ để thích ứng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật. Mặt khác, Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới đã đề ra nhiệm vụ: “Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ để cụ thể hóa một bước định hướng trên”. Do đó việc tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự ATGT đường bộ là cấp thiết, phù hợp với nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật của nước ta và thông lệ quốc tế.


Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ gồm 09 chương, 81 điều, như: Chương I. Những quy định chung; Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ; Chương III: Phương tiện giao thông đường bộ; Chương IV: Người điểu khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Chương V: Tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ…v.v.
Bên cạnh đó, Luật còn bổ sung, điều chỉnh một số Điều để phù hợp với tình hình hiện nay, như: bổ sung nội dung cơ quan chịu trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe vào khoản 3 Điều 60 (Trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ); sửa đổi nội dung quy định tại khoản 4, 5, 6 và bổ sung khoản 7, 8, 9, 10 Điều 10 (Chấp hành báo hiệu đường bộ); bổ sung quy định cấm sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng vào khoản 2 Điều 8 (Các hành vi bị nghiêm cấm); bổ sung nội dung tích hợp dữ liệu các loại giấy tờ của phương tiện, người điều khiển phương tiện vào tài khoản định danh điện tử vào điểm a khoản 5 Điều 54, trong đó quy định: “Trường hợp thông tin giấy tờ của phương tiện và người điều khiển phương tiện đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử thì thực hiện kiểm soát các thông tin giấy tờ đó trên tài khoản định danh điện tử”….
Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định việc xây dựng, ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ trong giai đoạn hiện nay là đòi hỏi tất yếu khách quan, phù hợp yêu cầu thực tiễn, với quy luật phát triển, xu hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông đường bộ, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước, của địa phương.
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đại tá, Thạc sỹ Huỳnh Tấn Hạnh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp sâu sát, thực tế của các đại biểu, tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để tập hợp, xây dựng báo cáo Bộ Công an nghiên cứu, phục vụ Chính phủ giải trình tại phiên họp thứ 2, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV và mong muốn trong thời gian tới, trên tinh thần dự thảo luật tiếp tục được thảo luận, Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ, từ đó tạo sự nhất trí, đồng thuận cao.