Tuyển chọn công dân có trình độ công nghệ thông tin vào Công an nhân dân

1. Đối tượng tuyển chọn

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng nêu trên.

2. Điều kiện tuyển chọn

- Có trình độ chuyên môn, năng khiếu, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh, công việc cần tuyển.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định và tự nguyện phục vụ trong CAND. Riêng công dân dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các năm công tác phải được cơ quan nơi công dân công tác phân loại ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Tiêu chuẩn tuyển chọn

3.1. Tiêu chuẩn chính trị

Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND và các tiêu chuẩn sau:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

- Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

- Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

3.2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

3.3. Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, đạt loại khá trở lên; tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo cụ thể như sau:

(1) Khoa học máy tính;

(2) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu;

(3) Kỹ thuật phần mềm;

(4) Hệ thống thông tin;

(5) Kỹ thuật máy tính;

(6) Công nghệ kỹ thuật máy tính;

(7) Công nghệ thông tin;

(8) An toàn thông tin.

 * Ghi chú: Theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

3.4. Tuổi đời (tính đến ngày quyết định tuyển chọn):

- Từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi.

- Đến 35 tuổi đối với công dân có trình độ tiến sĩ; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đến 40 tuổi đối với công dân được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

3.5. Sức khỏe: Đảm bảo các tiêu chuẩn theo Quy định tiêu chuẩn sức khỏe để khám tuyển sinh, tuyển chọn người vào lực lượng CAND, trong đó:

- Chiều cao: Đối với nam từ 1m62 trở lên; đối với nữ từ 1m56 trở lên;

- Thị lực: Có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi mắt.

4. Chỉ tiêu tuyển chọn: 03 chỉ tiêu.

5. Phương thức tuyển chọn

Căn cứ vào đối tượng đăng ký dự tuyển, Công an tỉnh tổ chức tuyển chọn theo phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển:

- Xét tuyển: Đối với công dân dự tuyển có trình độ tiến sĩ; công dân là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; công dân thuộc các trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

          - Thi tuyển: Đối với công dân dự tuyển không thuộc đối tượng xét tuyển nêu trên.

6. Đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Công dân trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Ninh Thuận (Đường Trần Nhân Tông, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

- Thông tin liên hệ: Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ; số điện thoại: 0693.408.669 hoặc 0933.700.555 (đ/c Nguyễn Văn Trung).

          7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn tự nguyện phục vụ trong CAND;

          - Bản lý lịch tự khai theo mẫu A-BCA(X01)-2020;

          - Bản sao công chứng Giấy khai sinh, Căn cước công dân;

          - Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật và bảng điểm học tập toàn khóa (trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang Tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật);

          - Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu có);

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ);

          - 04 ảnh cỡ 4cm x 6cm (trong vòng 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ).

          * Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, bổ sung các giấy tờ sau:

          - Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

          - Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

          - Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

          - Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Công an tỉnh Ninh Thuận