Công an huyện Bác Ái phối hợp Huyện đoàn Bác Ái tuyên truyền Đề án số 06 của Chính phủ, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, sáng ngày 08/01/2023, Công an huyện Bác Ái phối hợp với Huyện đoàn Bác Ái tổ chức tuyên truyền Đề án số 06 của Chính phủ, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VneID tại Trường THCS & THPT PTDTNT Pinăng Tắc.

Công an huyện Bác Ái đã tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh về Đề án số 06 của Chính phủ, những lợi ích của việc định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VneID. Đồng thời, đã trực tiếp hướng dẫn 250 học sinh, cán bộ, giáo viên Trường THCS & THPT PTDTNT Pinăng Tắc cài đặt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VneID.

Phan Cương