Tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Quy định lấy ý kiến Nhân dân; sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước

Chiều ngày 06/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Quy định lấy ý kiến Nhân dân, sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước.

 

Tham dự có đồng chí đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam; đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận, tham dự có đồng chí Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Qua 05 năm thực hiện Cuộc vận động, 4 năm thực hiện Quy định lấy ý kiến của Nhân dân và 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trong, với nhiều dấu ấn nổi bật. Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong CAND được xây dựng trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Lực lượng CAND đã thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nổi bật như: tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí công an chính quy về xaxl tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được dư luận nhân dân ủng hộ, đánh giá cao…

Trong 05 năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an Ninh Thuận đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, nhất là văn hóa ứng xử của CBCS với nhiều nội dung, biện pháp đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng lực lượng, đồng thời, chỉ đạo Công an  các đơn vị, địa phương và lực lượng Công an xã bám sát tình hình thực tế, tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các lực lượng Công an triển khai thực hiện cuộc vận động, qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương; CBCS tự giác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành điều lệnh CAND, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử có văn hóa. Đã tổ chức 3.370 lượt kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, việc thực hiện chế độ trực ban, ứng trực trong dịp cao điểm, lễ, Tết; tổ chức 167 lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật và nghi lễ cho CBCS; cử CBCS tham gia lớp tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật do Bộ Công an tổ chức… Qua thời gian triển khai Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, gương điển hình tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ… đã có hàng trăm thư của quần chúng nhân dân gửi lời cảm ơn, khen ngợi lực lượng Công an tỉnh nhà đã không quản ngại khó khăn, giúp đỡ Nhân dân trong lúc hoạn nạn, tô thắm thêm hình ảnh người CBCS Công an Ninh Thuận “Vì nước quên thân, vì Dân phục vụ”.

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đặc biệt coi trọng và tổ chức thật tốt việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đưa việc học tập Sáu điều Bác dạy trở thanh chế độ thường xuyên, định kỳ trong công tác, sinh hoạt; tiếp tục tổ chức quán triệt học tập hiệu quả chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả những tin xấu độc, bảo vệ uy tin, danh dự của CAND.

Đức Minh