Phòng Cảnh sát kinh tế tặng vật tư y tế cho Bệnh xá Công an tỉnh

Số vật tư y tế này được sử dụng để phục vụ công tác test nhanh kháng nguyên virus Sars - Cov2 cho CBCS thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu, các trường hợp thực hiện cách ly y tế phòng chống Covid -19 của Công an tỉnh.
Đức Minh

Admin