Các cá nhân tặng vật tư y tế cho Bệnh xá Công an tỉnh

Hoạt động không chỉ thể hiện sự đồng hành cùng lực lượng Công an tỉnh nhà trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các mạnh thường quân nói riêng mà còn là trách nhiệm của cá nhân, nhà tài trợ đối với cộng đồng, xã hội nói chung trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn.
Đức Minh

Admin