ĐẢNG ỦY – LÃNH ĐẠO CÔNG AN NINH THUẬN ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN .

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an về việc tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo với đoàn viên, hội viên và công đoàn trong Công an Nhân dân, sau khi chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, tổ chức đối thoại trong chi, đảng bộ mình, sáng  ngày 02/6/2016, Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh. Đ/c Đại tá Phạm Huyền Ngọc, UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Đ/c Đại tá Đào Anh Thơ, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương; Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và BCH các Chi đoàn, Cơ sở Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố cùng hơn 200 đoan viên, hội viên tham dự buổi đối thoại.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an về việc tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo với đoàn viên, hội viên và công đoàn trong Công an Nhân dân, sau khi chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, tổ chức đối thoại trong chi, đảng bộ mình, sáng  ngày 02/6/2016, Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh. Đ/c Đại tá Phạm Huyền Ngọc, UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Đ/c Đại tá Đào Anh Thơ, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương; Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và BCH các Chi đoàn, Cơ sở Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố cùng hơn 200 đoan viên, hội viên tham dự buổi đối thoại.

 

Mở đầu buổi đối thoại, sau khi đ/c Thượng tá Huỳnh Thị Kim Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh thay mặt lãnh đạo Phòng  Công tác Đảng và Công tác quần chúng Công an tỉnh trình bày báo cáo, kết quả đối thoại giữa cấp ủy – lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương với đoàn viên, hội viên, đ/c đại tá Phạm Huyền Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nêu rõ, những năm qua, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều cố gắng, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Ninh Thuận ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức đối thoại là một trong những dịp Đảng ủy – Lãnh đạo Công an nắm bắt tâm tư, kiến nghị của đoàn viên, hội viên trong quá trình công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, từ đó sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ đoàn viên, hội viên phấn đấu, trưởng thành. Đ/c Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh mong cán bộ đoàn viên, hội viên thẳng thắn, mạnh dạn đặt câu hỏi và kiến nghị cho Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh những biện pháp nhằm xây dựng Công an tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.

          Trong không khí cởi mở và thẳng thắn, đã có 25 lượt ý kiến phát biểu, tập trung vào các lĩnh vực: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, ứng xử văn minh lịch sự đối với đoàn viên, hội viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay; trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cơ sở và Đảng ủy – Lãnh đạo Công an tỉnh trong việc quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn viên, hội viên; công tác phát triển đảng; sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy va thủ trưởng Công an các cấp đối với hoạt động của đoàn của hội. Căn cứ nội dung đối thoại của cán bộ đoàn viên, hội viên, đ/c Phạm Huyền Ngọc- Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh  cùng Cấp ủy- Lãnh đạo các phòng chức năng đã trao đổi và giải quyết thấu đáo.

          Phát biểu của đ/c đại tá Phạm Huyền Ngọc – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, hội viên là vấn đề quan trọng. Để làm được việc này, các cấp ủy đảng phải tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; Phải quan tâm giáo dục truyền thống của Đảng, của Ngành, thường xuyên nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CBCS, nhất là CBCS mới vào ngành, để đoàn viên, hội viên xác định mục tiêu lý tưởng, vinh dự, tự hào về lịch sử của Đảng, truyền thống của Ngành, từ đó học tập, công tác, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Về lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy là phải quản lý chặt chẽ CBCS nói chung và đoàn viên thanh niên, hội viên nói riêng về công việc, phải đánh giá được chất lượng, hiệu quả công tác của từng cá nhân, đồng thời đánh giá năng lực của từng đ/c. Vì vậy, để CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao, lãnh đạo chỉ huy phải tin tưởng, mạnh dạn phân công công việc phù hợp, hướng dẫn, kèm cặp, giúp đỡ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; quan tâm  bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, phù hợp với điều kiện thực tiễn; cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương phải nắm vững và thực hiện đầy đủ, đúng chế độ chính sách đối với đoàn viên, hội viên; quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên; BCH đoàn thanh niên, hội Phụ nữ đẩy mạnh hoạt động VHVN, TDTT, đền ơn đáp  nghĩa, xã hội từ thiện để nâng cao kỹ năng, kiến thức sinh hoạt tập thể, đồng thời làm tốt công tác dân vận của Đảng, của Ngành. Đ/c Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo một số giải pháp của Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian tới đối với việc chăm lo giáo dục đoàn viên, hội viên; đồng thời yêu cầu, đoàn viên thanh niên cần phải tự mình rèn luyện, phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là lực lượng trẻ, nồng cốt của Công an tỉnh nhà. Qua buổi đối thoại, đoàn viên, hội viên thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

          Kết thúc buổi đối thoại, thay mặt Thường vụ Đảng uỷ - Lãnh đạo Công an tỉnh, đại tá Phạm Huyền Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, kiến nghị thẳng thắn của đoàn viên, hội viên và sẽ chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của CBCS. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tiếp theo, hội viên, đoàn viên tiếp tục có những kiến nghị, góp ý sát thực đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng Công an nhằm giúp lực lượng Công an  ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG và TTATXH trong tình hình hiện nay.

Bé Hoa - Thanh Trúc.