Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang

Nhìn lại chăng đường 05 năm của nhiệm kỳ qua (2016-2021), Phụ nữ Công an tỉnh đã phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, kế thừa tinh hoa phong trào phụ nữ CAND qua các thời kỳ, năng động, sáng tạo triển khai các phong trào mang màu sắc đặc thù của Phụ nữ lực lượng CAND. Đến nay, các hoạt động Hội và phong trào thi đua của Phụ nữ Công an tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; phụ nữ Công an tỉnh đã trưởng thành về mọi mặt; ngày càng  có nhiều chị em đảm nhận trọng trách quan trọng trong các lĩnh vực công tác như: trinh sát, điều tra, tham mưu, nghiên cứu…; giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp (17 đồng chí là trưởng, phó phòng và tương đương, gần 40 đồng chí là chỉ huy cấp đội và tương đương); Đội ngũ cán bộ nữ mạnh dạn, tự tin, tận tụy, năng động, sáng tạo trong công tác; trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xã hội, vai trò, vị trí trong công tác và gia đình ngày càng được nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần tiếp tục được cải thiện, thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Qua hoạt động phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được cấp ủy - lãnh đạo các cấp ghi nhận và đánh giá cao đã góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an tỉnh. Qua báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ qua Hội phụ nữ Công an tỉnh đã bám sát định hướng của Đảng ủy Công an tỉnh, sự chỉ đạo của Hội phụ nữ cấp trên (Hội phụ nữ tỉnh và Bộ Công an) đã lồng ghép chặt chẽ các nội dung công tác Hội và phong trào phụ nữ với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phong trào “Phụ nữ Công an Ninh Thuận tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” được triển khai đến toàn thể cán bộ, hội viên đã đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều công trình, phần việc của phụ nữ đảm nhận đã và đang phát huy hết sức hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đáng chú ý là các công trình, phần việc của phụ nữ đã góp phần to lớn tạo hình ảnh đẹp về người nữ chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương điển hình như mô hình:“Cùng em đến trường”,“Bếp ăn lịch sự văn minh” của Hội phụ nữ phòng Hậu cần, “Ngày thứ 7 vì dân ” của cơ sở Hội khối CSND hay “Chung tay xây dựng nông thôn mới- gắn với gữi gìn ANTT ở địa phương”của phụ nữ khối ANND; Công tác XHTT, đền ơn đáp nghĩa, đồng hành cùng phụ nữ vùng biển gắn với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật... được chị em chú trọng.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành có sự đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động Hội, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, từ đó từng bước cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào Hội của phụ nữ Công an tỉnh gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Qua phân loại thi đua Vì ANTQ hằng năm hội viên phụ nữ Công an tỉnh đều đạt từ 80 - 85% chiến sĩ tiên tiến, 10-15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, có chị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; hàng trăm lượt cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng; Hội phụ nữ Công an tỉnh 5 năm liền được Tỉnh hội tặng Bằng khen và đặc biệt được Trung ương Hội tặng bằng khen trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Trong những năm tới, bên cạnh thời cơ, thuận lợi mà sự nghiệp đổi mới của đất nước đã mang lại, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách, cam go. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Cách mạng nước ta, tình hình biển đông, dịch bệnh hết sức phức tạp; mặt trái của nền kinh tế thị trường, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lối sống thực dụng, nhạt phai lý tưởng, phủ nhận các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đã và đang len lỏi vào trong từng ngõ ngách của cuộc sống, tác động tiêu cực đến các tầng lớp nhân dân nói chung trong đó có lực lượng phụ nữ Công an chúng ta.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang - Phụ nữ Công an Ninh Thuận đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026 với những nội dung trọng tâm đã được đề cập trong báo cáo chính trị là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đại hội chúng ta cần tập trung thảo luận, đánh giá đúng mức kết quả đã đạt được để tiếp tục phát huy, thấy rõ những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ để khắc phục nhằm đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ tới phát huy mạnh mẽ hơn nữa; tổ chức Hội được củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội thực sự là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào, xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ tới, để công tác Hội và phong trào phụ nữ phát huy mạnh mẽ, tôi đề nghị Cấp ủy- thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương, BCH Hội phụ nữ các cấp tập trung làm tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Cấp ủy- thủ trưởng Công an các cấp đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước.

2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của BCH các cơ sở Hội và tính tích cực, cần cù, năng động của mỗi cán bộ, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ nội dung công tác Hội và phong trào phụ nữ với các phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và thực hiện nghiêm Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo đánh giá kết quả phấn đấu của mỗi cán bộ, hội viên và tổ chức cơ sở Hội.

3. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhất là đối với số hội viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và chế độ XHCN; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tận tụy phục vụ Nhân dân; kịp thời đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về đạo đức để tổ chức Hội thật trong sạch, vững mạnh.

4. Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, ôn lại truyền thống cho cán bộ, hội viên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước tiến tới chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ  XIII,  thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, làm tốt công tác xã hội từ thiện, tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tạo hình ảnh đẹp của người nữ chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức; có kỹ năng tổ chức và tập hợp hội viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ Công an tỉnh lần thứ IX đề ra.

Với khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng trong đó có phụ nữ, tôi tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các trọng tâm công tác, các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào phụ nữ mà Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương tin tưởng vào các đồng chí.

Trích bài phát biểu của Đại tá Huỳnh Cầm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Admin