Thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp đại học ngành ngoài để đào tạo trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021

Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp Đại học ngành ngoài để tuyển sinh trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021

Xem thêm danh mục các ngành, chuyên mục của các trường đại học được đăng ký dự tuyển (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 326/KH-CAT-PX01 ngày 21/9/2021 của Công an tỉnh) tại đây.

Công an tỉnh Ninh Thuận trân trọng thông báo./.

Admin