Các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 19/7/2021, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện (chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm)./.
Công an tỉnh Ninh Thuận

Admin