Các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 06/7/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện.
Xem chi tiết Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 của Bộ trưởng Bộ Công an tại đây./.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Admin