Thông báo tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân

Tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân

Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân như sau:

1. Về đối tượng tuyển chọn
Các đồng chí Công an xã bán chuyên trách đã từng công tác hoặc đang công tác tại Công an xã.
2. Về tiêu chuẩn tuyển chọn
- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an. Ngoài ra, áp dụng một số tiêu chuẩn riêng:
+ Về tuổi đời: Không quá 40 tuổi; nhưng phải bảo đảm khi hết tuổi phục vụ trong CAND có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 25 năm (tính từ lúc đóng bảo hiểm xã hội).
+ Về trình độ: Đã được đào tạo Trung cấp Công an trở lên.
- Ưu tiên cán bộ đã từng là Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, cán bộ là người dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng, có nhiều cống hiến xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm công tác, có uy tín, hằng năm được phân loại ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được tặng bằng khen (từ cấp tỉnh trở lên).
3. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển
- Thời gian: Kể từ ngày có thông báo đến trước ngày 20/8/2021.
- Địa điểm: Công an các huyện, thành phố nơi người dự tuyển có thời gian công tác tại Công an xã thuộc địa bàn Công an huyện, thành phố đó phụ trách.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân
- Bản lý lịch tự khai theo mẫu của Bộ Công an có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Bản sao công chứng Giấy khai sinh, Căn cước công dân.
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật và bảng điểm học tập toàn khóa.
- Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu có).
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ).
- Báo cáo thành tích cá nhân trong 3 năm trở lại đây, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, bản sao công chứng các hình thức khen thưởng cá nhân (từ Bằng khen cấp tỉnh trở lên) đã đạt được.
- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
- Bản sao công chứng xác nhận đối tượng ưu tiên là gia đình có công với Cách mạng (nếu có).
- 04 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 (trong vòng 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ).
Công an tỉnh Ninh Thuận

Admin