Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ra mắt trang mạng xã hội phục vụ công tác chuyên môn

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh đã ra mắt và chính thức đưa vào hoạt động trang mạng xã hội Facebook với tên gọi “Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Ninh Thuận”.

Trang mạng xã hội hoạt động với mục đích cung cấp thông tin chính thống định hướng dư luận, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đến từng người dân; nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng Nhân dân trước các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền về các chiến công, thành tích và kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CS QLHC về TTXH nói riêng, góp phần xây dựng hình ảnh “người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” trong lòng Nhân dân.

Bên cạnh đó, trang mạng xã hội cũng là nơi để tiếp nhận và tổ chức giải đáp ý kiến, thắc mắc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng CS QLHC về TTXH (Cấp CMND/CCCD; đăng ký ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT; đăng ký vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và con dấu…).

Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo địa chỉ trang fanpage chính thức của Phòng CS QLHC về TTXH: https://facebook.com/phongqlhcninhthuan để các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thuận tiện trao đổi, liên hệ.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Admin