Thông báo về sự lưu thông của tiền giả trong thời gian gần đây

Thời gian vừa qua đã xuất hiện một số loại tiền giả mới lưu thông trên thị trường có đặc điểm như sau:

1. Tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng

1.1 Tiền giả in trên nilon vần seri EF, LA, SH có đặc điểm nhận dạng tương tự tiền giả cùng mệnh giá in trên nilon đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) thông báo gần đây như: nền nilon dễ bai nhãn; lớp mực in dễ bị bong tróc; hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; mảng kí tự siêu nhỏ chỉ là dải mực nhòe; cửa sổ lớn và nhỏ có định dạng không cân đối, không rõ ràng; có làm giả cụm số mệnh giá trong cửa sổ lớn bằng phương pháp in phun nhưng không giống tiền thật; không làm giả hình bóng chìm và dây bảo hiểm hoặc có nhưng là hình mô phỏng, mờ nhạt (LA); không làm giả yếu tố IRIODIN hoặc có nhưng không lấp lánh như tiền thật (LA, SH); khi soi dưới đèn cực tím: nền nilon phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang, nhìn thấy rõ số mệnh giá in giả trong cửa sổ lớn. Ngoài ra, chưa là giả các yếu tố bảo an như: nét in nổi, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang.

1.2 Tiền giả in trên giấy vần seri CY, GG, GY, JA, JG, MO, MU, OD, PN, RE, RK, RL, SC, SF, SZ, TL, UU, XC, ZQ, ZS có đặc điểm nhận dạng tương tự một số loại tiền giả cùng mệnh giá in trên giấy đã được NHNN thông báo gần đây như: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; không làm giả hình bóng chìm, dây bảo hiểm hoặc có nhưng chỉ là hình mô phỏng, mờ nhạt, khó nhìn thấy; hình định vị không khớp khít; yếu tố mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; mảng kí tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền hoặc chỉ dán nilon khu vực cửa sổ; tiền giả JA, JG, MO, PN, RE, RK, SC, TL, XV, ZQ, ZS làm giả cụm số mệnh giá trong cửa sổ lớn nhưng không giống tiền thật, các loại tiền giả còn lại không làm giả; hầu hết không làm giả in nổi, riêng MO, XC, ZS làm giả in nổi tại cụm số mệnh giá nhỏ (ở góc trên, bên phải, mặt trước) bằng cách dùng vật sắc nhọn làm thủng nền giấy từ mặt trước ra mặt sau; hầu hết không làm giả giải IRIODIN, riêng TL có làm giả nhưng không lấp lánh như tiền thật; khi soi dưới đèn cực tím: nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa là giả các yếu tố bảo an như: hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang.

Lưu ý: riêng tiền giả vần seri TL, hai chữ số đầu trong dãy số seri là “24”, không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

2. Tiền giả polymer mệnh giá 200.000 đồng in trên giấy vần seri LM, LN có đặc điểm nhận dạng tương tự một số loại tiền giả cùng mệnh giá in trên giấy đã được NHNN thông báo gần đây như: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; yếu tố mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; mảng kí tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy theo hình cửa sổ và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tiền; khi soi dưới đèn cực tím: nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa là giả các yếu tố bảo an: nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.

3. Tiền giả polymer mệnh giá 100.000 đồng in trên giấy vần seri GV, KW, NF, OB, OG, SJ, XH 2. Tiền giả polymer mệnh giá 200.000 đồng in trên giấy vần seri LM, LN có đặc điểm nhận dạng tương tự một số loại tiền giả cùng mệnh giá in trên giấy đã được NHNN thông báo gần đây như: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; yếu tố mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; mảng kí tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy theo hình cửa sổ và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tiền; không làm giả số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ nhỏ hoặc có làm giả (KW) nhưng không giống tiền thật; khi soi dưới đèn cực tím: nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa là giả các yếu tố bảo an: nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.

4. Tiền giả polymer mệnh giá 50.000 đồng in trên giấy vần seri LK, PP, YQ có đặc điểm nhận dạng tương tự một số loại tiền giả cùng mệnh giá in trên giấy đã được NHNN thông báo gần đây như: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; làm giả hình bóng chìm nhưng mờ nhạt, khó nhìn thấy; làm giả dây bảo hiểm nhưng mờ nhạt, không nhìn được các kí tự là các số 50.000 trên dây; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy theo hình cửa sổ và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tiền; mảng kí tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; khi soi dưới đèn cực tím: nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa là giả các yếu tố bảo an: nét in nổi, số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang.
Hoàng Phương

Admin