Thông báo Tuyển sinh Công an nhân dân năm 2020

Thực hiện hướng dẫn của Cục Đào tạo - Bộ Công an về triển khai công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2020, Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo một số nội dung tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2020 như sau:

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển
- Công dân đã tốt nghiệp THPT và tương đương hoặc đang học lớp 12 có hậu khẩu thường trú tại Ninh Thuận. Những trường hợp đã tốt nghiệp THPT và tương đương hoặc đang học lớp 12 ở các trường ngoài tỉnh thì bản thân và gia đình có hộ khẩu thường trú tại Ninh Thuận.
- Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở lên (tính đến thời điểm thi THPT Quốc gia) có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển (bao gồm chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ từ tháng 3/2018 và tháng 02/2019).
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng dự tuyển (tháng 3) được dự tuyển nếu bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn quy định.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

3. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển
- Thời gian: kể từ ngày có thông báo đến hết 10/4/2020 tại Công an các huyện, thành phố.
- Địa điểm: Thí sinh trực tiếp đến đăng ký tại Công an các huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Khi đi mang theo bản chính hoặc bản sao có công chứng các loại giấy tờ: Hộ khẩu, học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân (căn cứ công dân), bằng tốt nghiệp THPT (thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước). Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân (trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng dự tuyển) ngoài các giấy tờ trên, mang thêm
quyết định xuất ngũ.
Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Ninh Thuận

Admin