Dự thảo báo cáo tổng kết thi hành các quy định của pháp luật về lực lượng trị an cơ sở

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành các quy định của pháp luật về lực lượng trị an cơ sở và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật lực lượng trị an cơ sở.

Dự thảo 02 báo cáo nêu trên được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (tải tại đâytại đây) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đăng./.
Nguồn: Bộ Công an

Admin