Thông báo công tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2019


1. Về cơ bản, công tác tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy tuyển mới được thực hiện như năm 2018 về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình tổ chức sơ tuyển, xét tuyển.
2. Một số nội dung được điều chỉnh, bao gồm:
a/ Tiêu chuẩn sức khoẻ, tiêu chuẩn chính trị thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Công an.
b/ Tiêu chuẩn học lực: các năm học THPT phải đạt học lực loại trung bình trở lên, riêng các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân phải đạt từ 7.0 trở lên.
c/ Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả thi TPHT Quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chiếm tỷ lệ 75% điểm xét tuyển) kết hợp với kết quả học bạ trung học phổ thông (chiếm tỷ lệ 25% điểm xét tuyển). Điểm xét tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2019 gồm:
- Điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia;
- Điểm trung bình kết quả học tập trong 03 năm THPT;
- Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an đối với thí sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
d/ Đối với trường hợp sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển, xác định chỉ tiêu đối với từng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) chiếm 30% tổng chỉ tiêu; tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) chiếm 30% tổng chỉ tiêu; tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử) chiếm 40% tổng chỉ tiêu.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký sơ tuyển:
- Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo này đến hết 20/3/2019;
- Địa điểm: tại Công an các huyện, thành phố.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức sơ tuyển (khám sức khoẻ):
- Thời gian: Dự kiến ngày 23/3/2019;
- Địa điểm: Bệnh xá Công an tỉnh (Số 01 Hàm Nghi, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Ninh Thuận

Admin