Giới thiệu chung

100%
Công an tỉnh Ninh Thuận trực thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

4 người đang online
°