CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ"

Lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất quý III/2023

Đăng ngày 04 - 07 - 2023
Lượt xem: 99
100%

 

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; Quyết định số 39/QĐ-CAT-PV01 ngày 18/4/2023 của Công an tỉnh về ban hành quy chế làm việc Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh nay thông báo như sau:

1. Lịch tiếp công dân

- Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Công an tỉnh bố trí cán bộ tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

- Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ hằng tháng. Trường hợp Giám đốc đi công tác đột xuất không bố trí tiếp thì giao quyền cho Phó Giám đốc (trực) tiếp công dân theo quy định:

+ Ngày 19/7/2023 (Thứ Tư);

+ Ngày 16/8/2023 (Thứ Tư);

+ Ngày 20/9/2023 (Thứ Tư)

- Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

2. Thời gian, địa điểm

- Buổi sáng: từ 07h30 đến 10h30;

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.

Tại Địa điểm tiếp công dân Công an tỉnh (Trụ sở Công an tỉnh, Khu phố 4, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

 

 


25.Lịch tiếp công dân quý III 2023.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Ý kiến bạn đọc

    Tin liên quan

    Tin mới nhất

    Lịch tiếp công dân định kỳ Quý 1/2024(08/01/2024 10:27 SA)

    10 người đang online
    °