CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ"

Chương trình Truyền hình ANNT số 01/01/2023

Đăng ngày 01 - 01 - 2023
Lượt xem: 687
100%

 

Tin liên quan

Chương trình Truyền hình an ninh Ninh Thuận 25/12/2022(25/12/2022 8:05 SA)

CHƯƠNG TRÌNH ANNT SỐ 51 /2022(18/12/2022 8:07 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 50/2022(11/12/2022 8:08 SA)

Chương trình Truyền hình an ninh Ninh Thuận số 49(30/11/2022 7:50 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 48(27/11/2022 8:09 SA)

CHƯƠNG TRÌNH ANNT SỐ 47 NĂM 2022(21/11/2022 8:11 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 46(13/11/2022 8:14 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 45(06/11/2022 8:16 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 44(31/10/2022 8:18 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 43(23/10/2022 8:19 SA)

Tin mới nhất

Chương trình Truyền hình an ninh Ninh Thuận 25/12/2022(25/12/2022 8:05 SA)

CHƯƠNG TRÌNH ANNT SỐ 51 /2022(18/12/2022 8:07 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 50/2022(11/12/2022 8:08 SA)

Chương trình Truyền hình an ninh Ninh Thuận số 49(30/11/2022 7:50 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 48(27/11/2022 8:09 SA)

CHƯƠNG TRÌNH ANNT SỐ 47 NĂM 2022(21/11/2022 8:11 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 46(13/11/2022 8:14 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 45(06/11/2022 8:16 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 44(31/10/2022 8:18 SA)

Chương trình truyền hình an ninh Ninh Thuận số 43(23/10/2022 8:19 SA)

44 người đang online
°