CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHCÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÔNG AN NHÂN DÂN BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG: "CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ"

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với LĐHĐ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 23 - 06 - 2022
Lượt xem: 26
100%

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với LĐHĐ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận

 

1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với LĐHĐ, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với LĐHĐ, thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh Ninh Thuận.

- Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức triển khai thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- BHYT: Bảo hiểm y tế.

- CAT: Công an tỉnh.

- CBCS: Cán bộ, chiến sĩ.

- TCCB: Tổ chức cán bộ.

            5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội.

- Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

- Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân.

5.2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

LĐHĐ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Ninh Thuận, đang được CAT đóng BHYT và bị mất thẻ BHYT.

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Danh sách kèm theo File dữ liệu đề nghị cấp đổi thẻ BHYT đối với LĐHĐ và thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.

x

 

Bản kê khai (theo Mẫu số TK1-TS) của LĐHĐ, thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đang được CAT đóng BHYT.

x

 

Phụ lục thành viên hộ gia đình của thân nhân.

x

 

Các tài liệu thể hiện nội dung thay đổi (đối với các trường hợp đề nghị cấp lại và thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh)

 

x

5.4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ hồ sơ.

5.5

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ (Quy định tại khoản 3, Điều 18 của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008).

5.6

Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Công an các đơn vị, địa phương thuộc CAT Ninh Thuận.

5.7

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Trong giờ hành chính.

5.8

Lệ phí

     Không.

5.9

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ:

CBCS kê khai thông tin đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ cho đơn vị trực tiếp quản lý.

CBCS

Giờ hành chính

Theo mục 5.3

B2

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tại các đơn vị trực tiếp quản lý CBCS:

Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý CBCS có trách nhiệm hướng dẫn lập, tiếp nhận và thẩm định đối tượng đề nghị cấp đổi thẻ BHYT, thủ tục hồ sơ. Trường hợp đề nghị cấp lại và đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh BHYT thì đơn vị hoàn tất hồ sơ gửi về Phòng TCCB trước tháng đầu quý 15 ngày.

Bộ phận phụ trách công tác TCCB thuộc Công an các đơn vị, địa phương

Giờ hành chính

Xử lý theo quy trình văn thư đến tại đơn vị

B3

Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng TCCB:

Bộ phận văn thư thuộc Phòng TCCB có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đủ thủ tục theo quy định từ Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý CBCS và trình Lãnh đạo Phòng phụ trách phê duyệt chuyển Đội Quản lý cán bộ.

Đội Quản lý cán bộ - Phòng TCCB

Giờ hành chính

 

B4

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Phòng, Đội Quản lý cán bộ tiến hành thẩm định.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, đề xuất Công văn trả hồ sơ để đơn vị bổ sung thủ tục theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, tổng hợp dữ liệu và đề xuất danh sách đề nghị Phòng cấp sổ, thẻ - BHXH địa phương cấp lại thẻ BHYT của thân nhân CBCS.

Đội Quản lý cán bộ - Phòng TCCB

Giờ hành chính

Danh sách do Phòng TCCB lập

B5

Tiếp nhận danh sách đã được Lãnh đạo Phòng phụ trách phê duyệt và chuyển cơ quan BHXH địa phương để đăng ký cấp lại thẻ BHYT.

Đội Quản lý cán bộ - Phòng TCCB

Giờ hành chính

Phiếu giao nhận hồ sơ của cơ quan BHXH địa phương

B6

Tiếp nhận kết quả từ cơ quan BHXH địa phương và trả kết quả cho Công an các đơn vị, địa phương.

Phòng TCCB

Giờ hành chính

Thẻ BHYT, Dữ liệu kết quả

B7

Tiếp nhận kết quả từ Phòng TCCB và trả kết quả cho CBCS.

Công an các đơn vị, địa phương

Giờ hành chính

Thẻ BHYT, Dữ liệu kết quả

Lưu ý

- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ được thay thế bằngPhiếu giao nhận hồ sơ của cơ quan BHXH địa phương .

- Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

             
 

 

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

Không có

Danh sách đề nghị cấp lại thẻ BHYT đối với LĐHĐ và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

2

TK1-TS

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3

Không có

Phụ lục thành viên hộ gia đình của thân nhân (mẫu do BHXH Việt Nam quy định).

4

Không có

Công văn của Phòng TCCB đề nghị đơn vị bổ sung thủ tục, đề nghị trả hồ sơ do không đủ thủ tục …

5

Không có

Danh sách của Phòng TCCB đề nghị Phòng cấp sổ, thẻ - BHXH địa phương cấp lại thẻ BHYT cho thân nhân CBCS.

 

 

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

1

Hồ sơ theo mục 5.3

2

Công văn của Phòng TCCB đề nghị đơn vị bổ sung thủ tục, đề nghị trả hồ sơ do không đủ thủ tục (nếu có).

3

Danh sách của Phòng TCCB đề nghị Phòng cấp sổ, thẻ - BHXH địa phương cấp lại thẻ BHYT đối với LĐHĐ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Ninh Thuận.

4

Phiếu giao nhận hồ sơ của cơ quan BHXH địa phương.

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại Phòng TCCB theo quy định hiện hành về quản lý, lưu trữ hồ sơ.

 
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Thi hành lệnh bắt tạm giam 02 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ(17/06/2022 7:37 SA)

  Tổ chức tuyên truyền PCCC và CNCH tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai(31/05/2022 8:50 SA)

  Xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải: Ra mắt mô hình “Vùng ngư dân an toàn về ANTT”(26/05/2022 2:04 CH)

  21 người đang online
  °