CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHCÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÔNG AN NHÂN DÂN BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG: "CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ"

Cung cấp số điện thoại giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp

Đăng ngày 24 - 05 - 2022
Lượt xem: 47
100%

Công an tỉnh Ninh Thuận cung cấp số điện thoại giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an theo 04 hệ lực lượng tại 03 cấp tỉnh, huyện, xã theo danh sách dưới đây.

 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Đơn vị

Lĩnh vực

Số điện thoại

Ghi chú

Phản ánh tình hình An ninh, trật tự

(Phòng Tham mưu)

An ninh, trật tự

0693.408.688

0693.408840

 

 

Phản ánh tiêu cực, tham nhũng của CBCS Công an

(Thanh tra Công an tỉnh)

Thanh tra

0259.393.6868

0693.408.695

 

 

Phòng An ninh đối ngooại

Quản lý xuất nhập cảnh

038.306.8645

 

098.957.2374

 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cấp, quản lý căn cước công dân

0814583501

 

Đăng ký, quản lý con dấu

0918512521

 

Đăng ký, quản ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

0978560160

 

Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

0886556331

 

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

0949971205

 

Phòng Cảnh sát giao thông

Giao thông

0259.3823309

 

Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Quản lý hành chính và Giao thông

 

(0259) 3822 516

 

CAP Bảo An

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3888 008

 

CAP Đài Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3834 804

 

CAP Đạo Long

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3822 610

 

CAP Đô Vinh

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3888 112

 

CAP Đông Hải

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3895 009

 

CAP Kinh Dinh

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3822 563

 

CAP Mỹ Bình

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3832 259

 

CAP Mỹ Đông

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3895 787

 

CAP Mỹ Hải

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3897 609

 

CAP Mỹ Hương

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3822 521

 

CAP Phủ Hà

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3823 350

 

CAP Phước Mỹ

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3824 008

 

CAP Tấn Tài

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3823 945

 

CAP Thanh Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3822 912

 

CAP Văn Hải

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3891 266

 

CAX Thành Hải

Quản lý hành chính và Giao thông

(0259) 3937 060

 

Công an huyện Ninh Hải

Cấp CCCD

0949908813

 

Đăng ký phương tiện

0825440944

 

CATT Khánh Hải

Đăng ký, quản lý cư trú

0963457457

 

CAX Tri Hải

Đăng ký, quản lý cư trú

0972251942

 

CAX Nhơn Hải

Đăng ký, quản lý cư trú

0931777343

 

CAX Hộ Hải

Đăng ký, quản lý cư trú

0347539262

 

CAX Xuân Hải

Đăng ký, quản lý cư trú

0916672489

 

CAX Tân Hải

Đăng ký, quản lý cư trú

0379379682

 

CAX Vĩnh Hải

Đăng ký, quản lý cư trú

0372975789

 

CAX Thanh Hải

Đăng ký, quản lý cư trú

0786077907

 

CAX Phương Hải

Đăng ký, quản lý cư trú

0973666767

 

Công an huyện Ninh Phước

Trực ban

02593864529

 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội

0359539189

 

0989978836

 

Giao thông - trật tự

0976734105

 

0944449279

 

CAX Phước Thuận

Quản lý hành chính và Giao thông

0933493693

 

0379381831

 

0949622529

 

CATT Phước Dân

Quản lý hành chính và Giao thông

02593864538

 

CAX Phước Vinh

Quản lý hành chính và Giao thông

02593862113

 

CAX Phước Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

02593862954

 

CAX Phước Hải

Quản lý hành chính và Giao thông

02593768146

 

CAX An Hải

Quản lý hành chính và Giao thông

02593634113

 

CAX Phước Hậu

Quản lý hành chính và Giao thông

02593965803

 

CAX Phước Thái

Quản lý hành chính và Giao thông

02593506590

 

CAX Phước Hữu

Quản lý hành chính và Giao thông

02593864753

 

Công an huyện Ninh Sơn

Giao thông, trật tự

0918.812.581

 

Quản lý hành chính

0972.723.499

 

Công an xã Lâm Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

0986.034.736

 

Công an xã Lương Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

0917.667.767

 

Công an thị trấn Tân Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

0917.668.586

 

Công an xã Quảng Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

0988.418.694

 

Công an xã Mỹ Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

0336.926.162

 

Công an xã Nhơn Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

0911.434.878

 

Công an xã Hòa Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

0969.192.555

 

Công an xã Ma Nới

Quản lý hành chính và Giao thông

0917.441.923

 

Công an huyện Thuận Bắc

Quản lý hành chính

0947631938

 

Phòng cháy chữa cháy

0889220448

 

Giao thông

0933340480

 

Xuất nhập cảnh

0975779341

 

Công an xã Bắc Sơn

Quản lý hành chính và Giao thông

0353668001

 

Công an xã Bắc Phong

Quản lý hành chính và Giao thông

0975779079

 

Công an xã Công Hải

Quản lý hành chính và Giao thông

0983873615

 

Công an xã Phước Kháng

Quản lý hành chính và Giao thông

0981711179

 

Công an xã Phước Chiến

Quản lý hành chính và Giao thông

0367650685

 

Công an xã Lợi Hải

Quản lý hành chính và Giao thông

0968080679

 

Công an huyện Thuận Nam

Quản lý hành chính

0387422908

 

PCCC

0978038150

 

Giao thông

0937370989

 

CAX Phước Hà

Quản lý hành chính và Giao thông

0989831726

 

CAX Nhị Hà

Quản lý hành chính và Giao thông

0981515141

 

Quản lý hành chính và Giao thông

0967238380

 

CAX Phước Nam

Quản lý hành chính và Giao thông

0983744849

 

CAX Phước Diêm

Quản lý hành chính và Giao thông

0377720007

 

Quản lý hành chính và Giao thông

0966595363

 

CAX Phước Minh

Quản lý hành chính và Giao thông

0967674555

 

0963497109

 

CAX Phước Ninh

Quản lý hành chính và Giao thông

0944493113

 

CAX Phước Dinh

Quản lý hành chính và Giao thông

0961453204

 

CAX Cà Ná

Quản lý hành chính và Giao thông

0347865072

 

Công an huyện Bác Ái

Quản lý hành chính

0906.356.007

 

Giao thông

0357.466.779

 

Công an xã Phước Bình

Quản lý hành chính và Giao thông

0908.262.112

 

Công an xã Phước Hòa

Quản lý hành chính và Giao thông

0977.661.319

 

Công an xã Phước Tân

Quản lý hành chính và Giao thông

0908.584.441

 

Công an xã Phước Tiến

Quản lý hành chính và Giao thông

0916.367.368

 

Công an xã Phước Thắng

Quản lý hành chính và Giao thông

0337.381.272

 

Công an xã Phước Chính

Quản lý hành chính và Giao thông

0333.550.966

 

Công an xã Phước Trung

Quản lý hành chính và Giao thông

02593.501.473

 

Công an xã Phước Đại

Quản lý hành chính và Giao thông

0963.118.214

 

Công an xã Phước Thành

Quản lý hành chính và Giao thông

0933.424.235

 

 

Ý kiến bạn đọc

    Tin liên quan

    Tin mới nhất

    5 người đang online
    °