CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤCÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ"

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW: Cần đi vào thực chất, tránh bệnh thành tích

Đăng ngày 22 - 02 - 2019
Lượt xem: 25
100%

Sáng nay (22/2/2019), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân đã họp phiên họp đầu tiên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại phiên họp Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221

 

Sáng nay (22/2/2019), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân đã họp phiên họp đầu tiên.
ồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW (sau đây viết gọn là Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp.
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành là thành viên Ban chỉ đạo… tham gia phiên họp.

 

Ngày 30/1/2019, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 173-QĐ/TW thành lập ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221. Ban Chỉ đạo gồm 18 đồng chí do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng ban Chỉ đạo. 

 

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, Chính phủ đã đưa ra những ý kiến đóng góp sâu vào Kế hoạch khảo sát phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221, nhất là việc lựa chọn các địa phương, bộ, ngành khảo sát theo các tiêu chí khác nhau (các đầu mối địa phương, đơn vị triển khai tốt hoặc chưa tốt Quy chế phối hợp; các tỉnh, thành có nhiều điểm “nóng”, được dư luận xã hội quan tâm; cân đối vùng – miền trong toàn quốc, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống). Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh Đề cương báo cáo tổng kết Quyết định số 221 cần thể hiện rõ tính đặc trưng của các tỉnh, thành, bộ, ngành trong diện khảo sát, tránh chung chung kiểu “báo cáo thành tích”. Bên cạnh các yếu tố định tính cần có yếu tố định lượng để đánh giá kết quả được sát thực hơn. Đề nghị bổ sung thêm thành viên tham gia các đoàn khảo sát là thành viên các Hội, hiệp hội để huy động các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia. Cần có thêm mục đánh giá sự tác động của truyền thông đối với quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị đại diện lãnh đạo các bộ, ngành nghiêm túc bố trí thời gian tham gia các đoàn khảo sát, để mang lại kết quả tốt nhất. Quá trình khảo sát chính là góp phần nhận định rõ hơn về ngành mình, về sự phối hợp chặt chẽ giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. 

 Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, tâm huyết, đầy đủ và toàn diện tại phiên họp.

Đồng chí đề nghị từ nay tới tháng 6/2019  là thời điểm hoàn thành Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 và hệ thống các văn bản trình Ban Bí thư, các thành viên Ban Chỉ đạo cùng tổ biên tập cần tập trung một số vấn đề sau: 

Trước hết, việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221 cần đi vào thực chất, đánh giá đúng kết quả những việc đã làm được, những mặt còn hạn chế,  tránh bệnh "thành tích" trong báo cáo.

Hai là, việc triển khai khảo sát  phục vụ tổng kết cần đảm bảo khoa học, hiệu quả, không qua loa, hình thức.

Ba là, qua quá trình khảo sát, tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết  10 năm thực hiện Quyết định số 221, trên cơ sở yêu cầu mới xuất phát từ tình hình hiện nay, chủ động đề xuất Ban Bí thư ra văn bản với hiệu lực cao hơn để thực hiện sự phối hợp tốt hơn giữa ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thời gian tới.

Bốn là, việc phân công các thành viên, cá nhân trong quá trình triển khai công việc của Ban Chỉ đạo thật nhịp nhàng, hiệu quả. Việc góp ý các văn bản cần sâu sắc, thực chất, tránh hình thức.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, ngành, đồng chí Võ Văn Thường nhấn mạnh, cần đôn đốc Bộ, ngành mình chuẩn bị báo cáo đầy đủ, đúng hạn, đánh giá đúng tình hình triển khai Quyết địnhsố 221 trong 10 năm qua. Từ thực tiễn, cần chủ động nghiên cứu, đề xuất hướng sửa  đổi, bổ sung Quyết định số 221 như thế nào cho phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu mới. Mục tiêu hướng tới chính là cần thực hiện tốt sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

 Ngày 27/4/2009, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quyết định số 221 ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Theo đó, sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp góp phần làm tốt công tác tư tưởng trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Sự phối hợp thực hiện ở 4 cấp:
Cấp Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ.
Cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): ban tuyên giáo của cấp ủy phối hợp với ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp.
Cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): ban tuyên giáo của cấp ủy phối hợp với ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân cùng cấp.
Cấp xã (xã, phường, thị trấn): ban tuyên giáo của cấp ủy hoặc cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của cấp ủy phối hợp với ủy ban nhân dân, các ủy viên ủy ban nhân dân cùng cấp.
Quy chế quy định rõ nội dung, trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội; trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; phương thức phối hợp và chỉ đạo phối hợp.

 Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tin liên quan

Tin mới nhất

37 người đang online
°